Print Roster

Varsity

 • Anthony Butcher

  freshmen

  Level : Varsity

  Anthony Butcher

 • Ezra Sheffel

  freshmen

  Level : Varsity

  Ezra Sheffel

 • Scott Nesbitt

  freshmen

  Level : Varsity

  Scott Nesbitt

 • Daylin Huebotter

  senior

  Level : Varsity

  Daylin Huebotter

 • Ethan Line

  senior

  Level : Varsity

  Ethan Line

 • Jordan Bavlnka

  senior

  Level : Varsity

  Jordan Bavlnka

 • Nick Schlude

  senior

  Level : Varsity

  Nick Schlude

 • Tim Brooks

  senior

  Level : Varsity

  Tim Brooks

 • Timitri Robinson-Douglas

  senior

  Level : Varsity

  Timitri Robinson-Douglas

 • Tinek Robinson-Douglas

  senior

  Level : Varsity

  Tinek Robinson-Douglas

 • Aiden Sheffel

  junior

  Level : Varsity

  Aiden Sheffel

 • Andrew Moss

  junior

  Level : Varsity

  Andrew Moss

 • Destiny Sirois

  junior

  Level : Varsity

  Destiny Sirois

 • Hope Adamson

  junior

  Level : Varsity

  Hope Adamson

 • Jon Ticgelaor

  junior

  Level : Varsity

  Jon Ticgelaor

 • Justin Moss

  junior

  Level : Varsity

  Justin Moss

 • Kyle Hiller

  junior

  Level : Varsity

  Kyle Hiller

 • Adam Candrl

  sophomore

  Level : Varsity

  Adam Candrl

 • Brian Vanskike

  sophomore

  Level : Varsity

  Brian Vanskike

 • Micah Stevens

  sophomore

  Level : Varsity

  Micah Stevens

Staff

 • Russ Crane

  Head Coach

  Russ Crane

  Head Coach

Title